• ล่าเหยื่อ • 𝑨 𝒔𝒎𝒂𝒍𝒍 𝒘𝒉𝒊𝒕𝒆 𝒃𝒊𝒓𝒅 𝒄𝒂𝒕𝒄𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒇𝒊𝒔𝒉 𝒐𝒏 𝒂 𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓 𝒉𝒚𝒂𝒄𝒊𝒏𝒕𝒉 (𝑬𝒊𝒄𝒉𝒉𝒐𝒓𝒏𝒊𝒂 𝒄𝒓𝒂𝒔𝒔𝒊𝒑𝒆𝒔) • 🕊🐟🌱 @thailand #bird #white

Chao Phraya River / แม่น้ำเจ้าพระยา

258