วันสารทจีน หรือ เทศกาลสารทจีน เป็นวันสำคัญของลูกหลานชาวจีนที่จะได้แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยพิธีการเซ่นไหว้ ที่เชื่อกันว่าเป็นวันที่ประตูนรกเปิด-ปิดให้วิญญาณออกมารับส่วนบุญส่วนกุศล
และได้แบ่งการไหว้สารทจีนออกเป็น 3ส่วน 3ชุด ดังนี้ ชุดแรกสำหรับไหว้เจ้าที่ ชุดที่สองสำหรับไหว้บรรพบุรุษ และชุดที่สามสำหรับไหว้วิญญาณเร่ร่อน หรือวิญญาณไร้ญาติ อีกทั้งชาวจีนยังมีความเชื่อ 7 ข้อ ที่ห้ามทำเมื่อถึงวันสารทจีน ได้แก่
1. ห้ามแต่งงานในเดือนนี้
2. ห้ามเดินทางบ่อยในเดือนนี้
3. ห้ามอยู่นอกบ้านช่วงดึกดื่นในเดือนนี้
4. ห้ามซื้อบ้าน / ห้ามย้ายบ้านในเดือนนี้
5. ห้ามเริ่มงานก่อสร้างใดๆ ในเดือนนี้
6. ห้ามดำเนินการเริ่มธุรกิจใดๆ ในเดือนนี้
7. ห้ามว่ายน้ำตอนกลางคืนในเดือนนี้
ชาวจีนเชื่อว่าจะทำให้มีโชคไม่ดีตลอดทั้งปีก็ว่าได้
สนใจติดตั้ง GPS หรือสอบถาม ได้ที่
เบอร์โทร 📞 : 02-136-2921
Website :
FB : Cartrack Thailand

#cartrack #cartrackth #cartrackgps #gps #gpstracker #crashalert #safety #security #carinsurance #fleetmanagement #fuelmonitoring #dlt #svr #ต ิดตั้งgps #ต ิดgps

4

0