സമത്വ സുന്ദരമായ മാവേലി
നാടിനായി ൈകകോർക്കാം എല്ലാ
ആഘോഷങ്ങളും മനുഷ്യ മനസ്സില് നൻമയുടെ
തിരികൊളുത്തട്ടെ..❤️
"എല്ലാ കൂട്ടുകാര്ക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ
ഒാണാശംസകൾ"🌺🌻🌺🌼🌷 .
.
.

Dop : @___ajith___1 ❤️
Full Credits : @abee___ps ❤️ . . . . . .
.
.
#moodygram_kerala #godsoncountry 🌴 #onam2019 #onamshoot2k19 #couplegoals 💞 #traditional_look 💛 #blackandwhite #canon6dmarkii #photography #setiasari #blacklover 🖤 #travelphotography #kaalavandi #leatherwork #onamsadhya #travel #naturephotography

Balaramapuram

506

32

 • @asifahmad85427 17 September, 2019

  👍👍👍👌

 • @rahul_raj__07 15 September, 2019

  ❤️❤️

 • @manzoor._.manu 15 September, 2019

  😍😍

 • @achuz_kl_04 14 September, 2019

  🌻🌻

 • @sanju_kallakannan 14 September, 2019

  👌

 • @sachu_s_dev 13 September, 2019

  🔥

 • @sachu_s_dev 13 September, 2019

  😍😍

 • @sachu_s_dev 13 September, 2019

  ❤️

 • @sachu_s_dev 13 September, 2019

  ❤️

 • @sachu_s_dev 13 September, 2019

  ❤️❤️

 • @sachu_s_dev 12 September, 2019

  😍😍😍😍😍

 • @sachu_s_dev 12 September, 2019

  😍😍

 • @sachu_s_dev 12 September, 2019

  ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 • @sahilbains_01 12 September, 2019

  Nyc editing bro

 • @sahilbains_01 12 September, 2019

  😍😍😍

 • @revathy.arya 12 September, 2019

  💓💓💓

 • @a_n_a_n_dll 12 September, 2019

  ❤🌻

 • @mr.akhil.krishnan 12 September, 2019

  💞💞💞

 • @___ajith___1 12 September, 2019

  🔥🔥🔥