đi bên em chiều trên lối vắng phố xa phố xa ngỡ như thật gần đôi vai em gầy trong chiếc lá giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân 😑
#saigon #howareyou ?

Saigon walking street - phố đi bộ Sài Gòn

94

3