אוהב את הסתו ההתקררות והתעננות והחושך שמקדים ודווקא אוהב את זה לאט, לא בהילוך מהיר . עוד יום נגמר על הים בעכו

עכותיקה Akotika

39