Masaya nag lalakbay sa bundok ng makita mo ang mga puno at dahon, sa daan ikay natulala tila batang natuwa na sabik tabanan, ang mga dahon at iyong pinagmasdan sakaling itabi sa iyong bulsa ang mga dahon na nakuha sa sanga, para itoy gawing souvenir, na itoy maalala kahit lumipas na ang panahon dahon nalanta at nawala, pero hindi parin makakalimutan ang magandang bundok at dahon sanga at ulap sa kagubatan na iyong napagmasdan. 😊 .
.
#explorebymargant #tulanimargant
Masaya nag lalakbay sa bundok ng makita mo ang mga puno at dahon, sa daan ikay natulala tila batang natuwa na sabik tabanan, ang mga dahon at iyong pinagmasdan sakaling itabi sa iyong bulsa ang mga dahon na nakuha sa sanga, para itoy gawing souvenir, na itoy maalala kahit lumipas na ang panahon dahon nalanta at nawala, pero hindi parin makakalimutan ang magandang bundok at dahon sanga at ulap sa kagubatan na iyong napagmasdan. 😊 .
.
#explorebymargant  #tulanimargant Masaya nag lalakbay sa bundok ng makita mo ang mga puno at dahon, sa daan ikay natulala tila batang natuwa na sabik tabanan, ang mga dahon at iyong pinagmasdan sakaling itabi sa iyong bulsa ang mga dahon na nakuha sa sanga, para itoy gawing souvenir, na itoy maalala kahit lumipas na ang panahon dahon nalanta at nawala, pero hindi parin makakalimutan ang magandang bundok at dahon sanga at ulap sa kagubatan na iyong napagmasdan. 😊 .
.
#explorebymargant  #tulanimargant Masaya nag lalakbay sa bundok ng makita mo ang mga puno at dahon, sa daan ikay natulala tila batang natuwa na sabik tabanan, ang mga dahon at iyong pinagmasdan sakaling itabi sa iyong bulsa ang mga dahon na nakuha sa sanga, para itoy gawing souvenir, na itoy maalala kahit lumipas na ang panahon dahon nalanta at nawala, pero hindi parin makakalimutan ang magandang bundok at dahon sanga at ulap sa kagubatan na iyong napagmasdan. 😊 .
.
#explorebymargant  #tulanimargant Masaya nag lalakbay sa bundok ng makita mo ang mga puno at dahon, sa daan ikay natulala tila batang natuwa na sabik tabanan, ang mga dahon at iyong pinagmasdan sakaling itabi sa iyong bulsa ang mga dahon na nakuha sa sanga, para itoy gawing souvenir, na itoy maalala kahit lumipas na ang panahon dahon nalanta at nawala, pero hindi parin makakalimutan ang magandang bundok at dahon sanga at ulap sa kagubatan na iyong napagmasdan. 😊 .
.
#explorebymargant  #tulanimargant Masaya nag lalakbay sa bundok ng makita mo ang mga puno at dahon, sa daan ikay natulala tila batang natuwa na sabik tabanan, ang mga dahon at iyong pinagmasdan sakaling itabi sa iyong bulsa ang mga dahon na nakuha sa sanga, para itoy gawing souvenir, na itoy maalala kahit lumipas na ang panahon dahon nalanta at nawala, pero hindi parin makakalimutan ang magandang bundok at dahon sanga at ulap sa kagubatan na iyong napagmasdan. 😊 .
.
#explorebymargant  #tulanimargant Masaya nag lalakbay sa bundok ng makita mo ang mga puno at dahon, sa daan ikay natulala tila batang natuwa na sabik tabanan, ang mga dahon at iyong pinagmasdan sakaling itabi sa iyong bulsa ang mga dahon na nakuha sa sanga, para itoy gawing souvenir, na itoy maalala kahit lumipas na ang panahon dahon nalanta at nawala, pero hindi parin makakalimutan ang magandang bundok at dahon sanga at ulap sa kagubatan na iyong napagmasdan. 😊 .
.
#explorebymargant  #tulanimargant Masaya nag lalakbay sa bundok ng makita mo ang mga puno at dahon, sa daan ikay natulala tila batang natuwa na sabik tabanan, ang mga dahon at iyong pinagmasdan sakaling itabi sa iyong bulsa ang mga dahon na nakuha sa sanga, para itoy gawing souvenir, na itoy maalala kahit lumipas na ang panahon dahon nalanta at nawala, pero hindi parin makakalimutan ang magandang bundok at dahon sanga at ulap sa kagubatan na iyong napagmasdan. 😊 .
.
#explorebymargant  #tulanimargant Masaya nag lalakbay sa bundok ng makita mo ang mga puno at dahon, sa daan ikay natulala tila batang natuwa na sabik tabanan, ang mga dahon at iyong pinagmasdan sakaling itabi sa iyong bulsa ang mga dahon na nakuha sa sanga, para itoy gawing souvenir, na itoy maalala kahit lumipas na ang panahon dahon nalanta at nawala, pero hindi parin makakalimutan ang magandang bundok at dahon sanga at ulap sa kagubatan na iyong napagmasdan. 😊 .
.
#explorebymargant  #tulanimargant Masaya nag lalakbay sa bundok ng makita mo ang mga puno at dahon, sa daan ikay natulala tila batang natuwa na sabik tabanan, ang mga dahon at iyong pinagmasdan sakaling itabi sa iyong bulsa ang mga dahon na nakuha sa sanga, para itoy gawing souvenir, na itoy maalala kahit lumipas na ang panahon dahon nalanta at nawala, pero hindi parin makakalimutan ang magandang bundok at dahon sanga at ulap sa kagubatan na iyong napagmasdan. 😊 .
.
#explorebymargant  #tulanimargant Masaya nag lalakbay sa bundok ng makita mo ang mga puno at dahon, sa daan ikay natulala tila batang natuwa na sabik tabanan, ang mga dahon at iyong pinagmasdan sakaling itabi sa iyong bulsa ang mga dahon na nakuha sa sanga, para itoy gawing souvenir, na itoy maalala kahit lumipas na ang panahon dahon nalanta at nawala, pero hindi parin makakalimutan ang magandang bundok at dahon sanga at ulap sa kagubatan na iyong napagmasdan. 😊 .
.
#explorebymargant  #tulanimargant

Mt. Sawi, Gabaldon, Nueva Ecija

53

0