" हे समदं देवाने आपल्याला दिलंय दादा. हे डोंगर ,नदी , झाडं , आभाळ म्हणजी त्याच्या काळजाचा तुकडा हाये. त्याचा नाश करणे म्हणजी त्याच्या काळजात खंजीर खुपसला कि नाय आपण...? आणि मग असं वागून मंदिरात कुठल्या तोंडाने जायचं..? सांग बरं...." .
#caption #from #marathimovie
#mobilephotography #naturelove #junnar
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
.
.
.
.
.
#travel #adventure #wanderlust #vacation #travelgram #explore #holiday #travels #traveler #traveller #traveling #travelling #travelphotography #travelingram #travelblog #travelblogger #traveladdict #exploretocreate #passionpassport #tourism #mytravelgram #instapassport #tourist #traveltheworld 🌍
" हे समदं देवाने आपल्याला दिलंय दादा. हे डोंगर ,नदी , झाडं , आभाळ म्हणजी त्याच्या काळजाचा तुकडा हाये. त्याचा नाश करणे म्हणजी त्याच्या काळजात खंजीर खुपसला कि नाय आपण...? आणि मग असं वागून मंदिरात कुठल्या तोंडाने जायचं..? सांग बरं...." .
#caption #from #marathimovie
#mobilephotography #naturelove #junnar
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
.
.
.
.
.
#travel #adventure #wanderlust #vacation #travelgram #explore #holiday #travels #traveler #traveller #traveling #travelling #travelphotography #travelingram #travelblog #travelblogger #traveladdict #exploretocreate #passionpassport #tourism #mytravelgram #instapassport #tourist #traveltheworld🌍 " हे समदं देवाने आपल्याला दिलंय दादा. हे डोंगर ,नदी , झाडं , आभाळ म्हणजी त्याच्या काळजाचा तुकडा हाये. त्याचा नाश करणे म्हणजी त्याच्या काळजात खंजीर खुपसला कि नाय आपण...? आणि मग असं वागून मंदिरात कुठल्या तोंडाने जायचं..? सांग बरं...." .
#caption #from #marathimovie
#mobilephotography #naturelove #junnar
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
.
.
.
.
.
#travel #adventure #wanderlust #vacation #travelgram #explore #holiday #travels #traveler #traveller #traveling #travelling #travelphotography #travelingram #travelblog #travelblogger #traveladdict #exploretocreate #passionpassport #tourism #mytravelgram #instapassport #tourist #traveltheworld🌍 " हे समदं देवाने आपल्याला दिलंय दादा. हे डोंगर ,नदी , झाडं , आभाळ म्हणजी त्याच्या काळजाचा तुकडा हाये. त्याचा नाश करणे म्हणजी त्याच्या काळजात खंजीर खुपसला कि नाय आपण...? आणि मग असं वागून मंदिरात कुठल्या तोंडाने जायचं..? सांग बरं...." .
#caption #from #marathimovie
#mobilephotography #naturelove #junnar
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
.
.
.
.
.
#travel #adventure #wanderlust #vacation #travelgram #explore #holiday #travels #traveler #traveller #traveling #travelling #travelphotography #travelingram #travelblog #travelblogger #traveladdict #exploretocreate #passionpassport #tourism #mytravelgram #instapassport #tourist #traveltheworld🌍 " हे समदं देवाने आपल्याला दिलंय दादा. हे डोंगर ,नदी , झाडं , आभाळ म्हणजी त्याच्या काळजाचा तुकडा हाये. त्याचा नाश करणे म्हणजी त्याच्या काळजात खंजीर खुपसला कि नाय आपण...? आणि मग असं वागून मंदिरात कुठल्या तोंडाने जायचं..? सांग बरं...." .
#caption #from #marathimovie
#mobilephotography #naturelove #junnar
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
.
.
.
.
.
#travel #adventure #wanderlust #vacation #travelgram #explore #holiday #travels #traveler #traveller #traveling #travelling #travelphotography #travelingram #travelblog #travelblogger #traveladdict #exploretocreate #passionpassport #tourism #mytravelgram #instapassport #tourist #traveltheworld🌍 " हे समदं देवाने आपल्याला दिलंय दादा. हे डोंगर ,नदी , झाडं , आभाळ म्हणजी त्याच्या काळजाचा तुकडा हाये. त्याचा नाश करणे म्हणजी त्याच्या काळजात खंजीर खुपसला कि नाय आपण...? आणि मग असं वागून मंदिरात कुठल्या तोंडाने जायचं..? सांग बरं...." .
#caption #from #marathimovie
#mobilephotography #naturelove #junnar
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
.
.
.
.
.
#travel #adventure #wanderlust #vacation #travelgram #explore #holiday #travels #traveler #traveller #traveling #travelling #travelphotography #travelingram #travelblog #travelblogger #traveladdict #exploretocreate #passionpassport #tourism #mytravelgram #instapassport #tourist #traveltheworld🌍 " हे समदं देवाने आपल्याला दिलंय दादा. हे डोंगर ,नदी , झाडं , आभाळ म्हणजी त्याच्या काळजाचा तुकडा हाये. त्याचा नाश करणे म्हणजी त्याच्या काळजात खंजीर खुपसला कि नाय आपण...? आणि मग असं वागून मंदिरात कुठल्या तोंडाने जायचं..? सांग बरं...." .
#caption #from #marathimovie
#mobilephotography #naturelove #junnar
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
.
.
.
.
.
#travel #adventure #wanderlust #vacation #travelgram #explore #holiday #travels #traveler #traveller #traveling #travelling #travelphotography #travelingram #travelblog #travelblogger #traveladdict #exploretocreate #passionpassport #tourism #mytravelgram #instapassport #tourist #traveltheworld🌍

141

9

 • @daxbrule 1 February, 2019

  Nice

 • @k_a_n_c_h_a_n_9 1 February, 2019

  Ho re ho khup sunder😊😍😉

 • @jcoe_shoutout_official 1 February, 2019

  Caption ☘️🔥

 • @aniket_auti98 1 February, 2019

  Kdk bhawa