huynhsterr

T Huỳnh ( @huynhsterr )

15 March, 2019
| NIGHT MOOD |
Chúng ta trôi dạt trên số phận với những mối lương duyên không ai định trước, những cuộc gặp gỡ, những mối tình, những niềm đau. Rồi một ngày ta sẽ nhận ra ta không còn buồn với những cơn gió lướt qua cuộc đời của riêng mình nữa, ta quên đi không chỉ một người mà còn rất nhiều những hình dung khác 🌃

Singapore

249

3

  • @drakosalex99 4 April, 2019

    ✅Nice picture!

  • @old_money_exchange_world 15 March, 2019

    Assalamualaikum. Do you have old Malaysian, Dubai, UAE, Singapore,Brunei,China coin or note for sale!! Am old money collector from USA. I buy it RM10,000 per one.Please serious seller only .DM me if you have .ALLAH IS GREAT.