Sanlıurfa

53

3

  • @dildaevin_3521 30 June, 2020

    👏👏😁😁

  • @dildaevin_3521 30 June, 2020

    🤣🤣🤣🤣

  • @remzialemdar02 30 June, 2020

    ★★★★★★ MÊLÊK: 😇 👼 ΥΠGÖŘĎÜM ŠÎŽÎ GÊŘÎ ŤÂKİP YÂPMÂK ÎŜŤÊ¥ÊN VÊ ĎUVÂŘ FULLÊMÊK BÊGĚNİ ŶÃPMĂK ÎŜTÊŶÊN GÊLŜÎN MÂKŜÂT ŜØHBÊT VÊ ÊMPÂŤÎ ♛ ☀ 💫 🗽🏆☪ 🕊🕊🕊 🕋 🏁 💖